English German Greek Spanish Danish

Om projektet

Nutidens IT marked i Europa er præget af hurtige forandringer grundet nye teknologier såsom Cloud Computing, Big Data analytics og selvfølgelig Knowledge Management. Mobilitet af viden er en stor udfordring for at kunne profitere af tilgængelige produkter og tjenester.

Projektet “Competency Profiling Framework for IT Sector in Spain” (ComProFITS) er et “Transfer of Innovation” projekt (ITP), som har til formål at forbedre kompetencestyringen i IT sektoren, specielt i Spanien.

I denne sammenhæng er vi overbeviste om, at "Kompetence giver Profit", og vores mission er at fremme IT sektoren i Spanien ved at skabe synergi gennem samarbejde mellem efteruddannelse, arbejdsmarkedet samt forsknings & udviklingsinstitutioner.

Projektet koordineres af Institute of Knowledge Based Systems and Knowledge Management (KBS&KM) ved University of Siegen (Tyskland). Konsortiet består af universiteter og private virksomheder: Palle Damkjaer Consult ApS (Danmark), Aristotle University of Thessaloniki (Grækenland) og Fundación Tecnalia Research & Innovation (Spanien).

ComProfITS projektet sigter mod en effektiv udvælgelse af ansatte i IT sektoren i Spanien bl.a. ved hjælp af den standardiserede kompetencepyramide, som blev udviklet i det tidligere EU-støttede CoMaVet projekt (Competence Management in the European VET Sector). Gennem interviews og møder vedrørende bl.a. kravsspecifikationer med slutbrugerne af systemet i Spanien, vil projektet samle jobviden og udvikle en fleksibel kompetencemodel for IT virksomheder.

Det endelige system vil lette HR afdelingers arbejde med dels at udvælge jobansøgere effektivt og dels at give egne medarbejdere anbefalinger om forbedring af deres faglige kompetencer.

Kompetencepyramiden i dette projekt kan tilrettes og overføres til andre sektorer og geografiske regioner. Den endelige produktramme drager fordel af Cloud teknologien og tilbydes som en servicefacilitet (XaaS). Databaseteknologien i projektet baseres på Big Data analytics, som garanterer systemers skalerbarhed til store volumener af data og applikationer.

Evaluering og anvendelse af projektet vil blive gennemført med medvirken af HR afdelingen i Tecnalia. På denne måde vil de levere de ønskede, faktiske data fra IT medarbejdere fra starten af projektet og vil teste systemets effektivitet på deres definerede jobroller i virksomheden.

En softwareudviklingsafdeling ved University of Gothenburg og en softwareudviklingsekspert fra SAP AG i Tyskland samt en IT specialist fra Artcur softwarefirmaet i Slovenien vil blive involveret som medlemmer af Scientific Advisory Board (SAB) med henblik på at sikre effekten af projektets resultater.

 

Koncept billede: 

 

ComProFITS Partnere